история
Досегашната дейност на фондация "Априлци":
 • Индивидуална финансова помощ през тежката зима на 1997 г. за 240 социално слаби граждани на Априлци за отопление и храна.
 • Ремонт и подкрепа с лекарствени и парични средства на болницата в Априлци.
 • Финансова и медицинска помощ на деца с тежки физически увреждания от Априлци.
 • Построяване на дом за стари хора – социално слаби, без собствен дом и без близки; с 25 легла, открит на 9.2.2001 г., с осигурени 13 работни места.
  • Стойността на дарението е 133 000 лева.
  • Дарени два автомобила – лек, за превозване на възрастните хора и лекотоварен за снабдяване с храни и материали.
  • Построяване на молитвена стая (параклис) за нуждите на дома.
 • Читалище "Светлина":
  • Дарен компютър за читалището;
  • Финансова помощ при различни празници на общината;
  • Финансова помощ за създаване на певческа група на пенсионерите;
  • Закупуване на три комплекта костюми за певиците.
 • Клуб на пенсионера в Априлци:
  • Финансова помощ за отделни възрастни хора, в особено тежко здравословно и социално положение.

уебмастер: Пламен Радев, дизайн: Анна Димова, © 2008 всички права запазени