Проект "Топла кухня"

В кухнята всекидневно ще се приготвят до 130-150 порции храна – една част ще се подава за старческия дом, друга част ще се разкарва по домовете. Проектът е предназначен главно хора, които са болни, сами и без близки, които биха могли да се грижат за тях. Това е едно голямо облекчение за цялата община, като не на последно място, разбира се, е и разкриването на нови работни места.
уебмастер: Пламен Радев, дизайн: Анна Димова, © 2008 всички права запазени