Проект „Дневен център за хора с увреждания и хронично болни”

Това е един проект, който би трябвало да завърши комплекса за социални услуги в Априлци - дом за стари хора, топла кухня, дневен център и проекта "Ти не си сам".
уебмастер: Пламен Радев, дизайн: Анна Димова, © 2008 всички права запазени